# حمایت و مقاومت

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اصطلاحات توصیفی نشان میدهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه از نمودارهای بازار است که در آن علاقه به خرید به‌ اندازه‌ کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است.

مفهوم-حمایت-و-مقاومت-در-تحلیل-تکنیکال
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support and Resistance)

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دو مفهوم کلیدی هستند که در تحلیل قیمت و نمودارهای بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حمایت به قیمتی گفته می‌شود که با افزایش قیمت، احتمال اینکه به آن قیمت برگردد

حمایت-و-مقاومت-در-تحلیل-تکنیکال-(support-and-resistance)
روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت؛ این نواحی چگونه شکل می‌گیرند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت (support) و مقاومت (resistance) برای یافتن نقاط قیمتی روی نمودار استفاده می‌کنند که در آنجا احتمال وقفه در حرکت یا برگشت روند موجود وجود دارد.حمایت در جایی اتفاق می‌افتد

روانشناسی-سطوح-حمایت-و-مقاومت؛-این-نواحی-چگونه-شکل-می‌گیرند؟
بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این نقاط که آنها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است

بررسی-سطوح-حمایت-و-مقاومت-(s&r)
سطح حمایت و مقاومت چیست؟

یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است.یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی

سطح-حمایت-و-مقاومت-چیست؟