# ERC20 مزایا

برترین توکن های ERC20 در سال 2023

توکن‌های ERC20 یکی از محبوب‌ترین استانداردهای توکن‌های قابل مبادله در بلاکچین Ethereum هستند. این استاندارد، قابلیت تعریف و استفاده از توکن‌ها را برای پروژه‌های مختلف در اکوسیستم Ethereum فراهم می‌کند.

برترین-توکن-های-erc20-در-سال-2023
معرفی مهمترین استاندارد شبکه اتریوم ERC20

همه توکن‌‌هایی که تولید و معرفی می‌شوند باید روی بستر یک بلاک چین باشند، اما هزینه ساخت بلاک چین اختصاصی بسیار زیاد است. ERC20 در اصل یک استاندارد روی اتریوم است که می‌تواند امکان ساخت توکن‌های جدید بر بستر خودش را در اختیار

معرفی-مهمترین-استاندارد-شبکه-اتریوم-erc20-
کاربردها و مزایای توکن های ERC20

با انجام تمامی بخش‌های فوق، یک قرارداد ERC-20 خواهیم داشت که می‌توانیم کل عرضه را بررسی کنیم، موجودی‌ها را ببینیم، وجوه را انتقال دهیم و به دیگر DAppها اجازه دهیم تا توکن‌ها را برای ما مدیریت کنند. بیشترین جذابیت‌های توکن‌های ERC-20،

کاربردها-و-مزایای-توکن-های-erc20