انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

 انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، برای پیش‌بینی قیمت ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی استفاده می‌شود. در زیر به برخی از این الگوها اشاره می‌کنیم:

 1. الگوی سر و شانه: این الگو به صورت یک منحنی معکوس در نمودار قیمت نشان داده می‌شود و اغلب به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت استفاده می‌شود.

 2. الگوی معکوس سر و شانه: در این الگو، منحنی به صورت معکوس الگوی سر و شانه نشان داده می‌شود و نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت بالا است.

 3. الگوی مثلث: در این الگو، قیمت به صورت یک مثلث متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود و اغلب به عنوان نشانه‌ای از افزایش نوسانات قیمت استفاده می‌شود.

 4. الگوی پرچم: در این الگو، قیمت به صورت یک مستطیل کوچک در نمودار قیمت نشان داده می‌شود و نشان دهنده ادامه روند قیمت به سمت بالا است.

 5. الگوی کانال: در این الگو، قیمت به صورت یک کانال متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود و نشان دهنده روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 6. الگوی معکوس کانال: در این الگو، قیمت به صورت معکوس الگوی کانال نشان داده می‌شود و نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت بالا است.

هر الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال اطلاعاتی را درباره روند قیمت و نوسانات آینده قیمت ارائه می‌دهد. با استفاده از این الگوها، می‌توان پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت ابزارهای مالی انجام داد و تصمیم‌گیری‌های مالی را بر اساس آن‌ها انجام داد.

الگو‌های کلاسیک تکنیکال

یکی از روش‌های پایه در تحلیل تکنیکال استفاده از روش تحلیل کلاسیک است. در تحلیل تکنیکال، الگوهای کلاسیک یا الگوهای قیمتی مهمی هستند که برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از این الگوها اشاره می‌کنیم:

 1. الگوی سر و شانه: این الگو به صورت یک سر و دو شانه در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت به دنبال روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.

 2. الگوی معکوس سر و شانه: در این الگو، منحنی به صورت معکوس الگوی سر و شانه نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت به دنبال روند نزولی یا صعودی استفاده می‌شود.

 3. الگوی مثلث: در این الگو، قیمت به صورت یک مثلث متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از افزایش نوسانات قیمت استفاده می‌شود.

 4. الگوی پرچم: در این الگو، قیمت به صورت یک مستطیل کوچک در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند قیمت به سمت بالا یا پایین استفاده می‌شود.

 5. الگوی کانال: در این الگو، قیمت به صورت یک کانال متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی استفاده می‌شود.

 6. الگوی معکوس کانال: در این الگو، قیمت به صورت معکوس الگوی کانال نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت به سمت بالا یا پایین استفاده می‌شود.

 7. الگوی دایره: در این الگو، قیمت به صورت یک دایره در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. این الگو به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت استفاده می‌شود.

هر یک از این الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال می‌تواند به عنوان یک ابزار پیش‌بینی استفاده شود و می‌تواند کمک کننده در تصمیم‌گیری‌های مالی باشد. با استفاده از این الگوها، می‌توان پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت ابزارهای مالی انجام داد و تصمیم‌گیری‌های مالی را بر اساس آن‌ها انجام داد.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، خطوط روند از ابزارهای مهمی هستند که برای تعیین روند قیمت استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از این خطوط اشاره می‌کنیم:

 1. خط روند صعودی: این خط، با اتصال دو یا بیشتر از نقاط قیمتی به صورت صعودی در نمودار قیمت رسم می‌شود و نشان دهنده روند صعودی قیمت است.

 2. خط روند نزولی: این خط، با اتصال دو یا بیشتر از نقاط قیمتی به صورت نزولی در نمودار قیمت رسم می‌شود و نشان دهنده روند نزولی قیمت است.

 3. خط روند کانال: این خط، با اتصال دو خط روند صعودی و نزولی در نمودار قیمت رسم می‌شود و نشان دهنده روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 4. خط روند میانگین متحرک: این خط، با میانگین گیری از قیمت‌های مشخصی در بازه‌های زمانی خاصی در نمودار قیمت رسم می‌شود و نشان دهنده روند کلی قیمت است.

 5. خط روند همراه با انحراف معیار: این خط، با میانگین گیری از قیمت‌های مشخصی در بازه‌های زمانی خاصی در نمودار قیمت رسم می‌شود و با اضافه کردن یک انحراف معیار به خط روند، حدود بالا و پایین روند قیمت را مشخص می‌کند.

هر یک از این خطوط روند می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال استفاده شود و می‌تواند کمک کننده در تصمیم‌گیری‌های مالی باشد. با استفاده از این خطوط، می‌توان روند قیمت ابزارهای مالی را ارزیابی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت آینده این ابزارها ارائه داد.

انواع الگو‌های قیمتی

به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند. ۱- الگو‌های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه‌دهنده یک اصلاح یا مکث قیمت است که در میانه روند‌ها شکل می‌گیرد و پس از آن روند به حرکت قبل خود ادامه می‌دهد. ۲- الگو‌های برگشتی:

الگوهای برگشتی مشابه الگو‌های ادامه دهنده اصلاح یا مکث قیمتی در میان روند‌ها هستند. با شکل گیری این الگو‌ها، قیمت در جهت خلاف روند قبل حرکت می‌کند.

الگوهای ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال، الگوهای ادامه دهنده یا الگوهای پیوسته مهمی هستند که نشان دهنده ادامه حرکت قیمت در روند فعلی هستند. در زیر به برخی از این الگوها اشاره می‌کنیم:

 1. الگوی پرچم: در این الگو، قیمت به صورت یک مستطیل کوچک در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است.

 2. الگوی کانال: در این الگو، قیمت به صورت یک کانال متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 3. الگوی معکوس کانال: در این الگو، قیمت به صورت معکوس الگوی کانال نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است.

 4. الگوی مثلث: در این الگو، قیمت به صورت یک مثلث متقارن در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت افزایش یافته و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.

 5. الگوی روند پله‌ای: در این الگو، قیمت به صورت یک روند پله‌ای در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

هر یک از این الگوهای ادامه دهنده می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال استفاده شود و می‌تواند کمک کننده در تصمیم‌گیری‌های مالی باشد. با استفاده از این الگوها، می‌توان روند قیمت ابزارهای مالی را ارزیابی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت آینده این ابزارها ارائه داد.

متداول‌ترین الگو‌های ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال، بسیاری از الگوهای ادامه دهنده وجود دارند که همگی به منظور پیش‌بینی ادامه روند قیمت استفاده می‌شوند. در زیر، به برخی از متداول‌ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

 1. الگوی پرچم: این الگو به صورت یک مستطیل کوچک در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که به خط روند قیمت متصل می‌شود. الگوی پرچم نشان دهنده ادامه روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 2. الگوی کانال: در این الگو، دو خط روند صعودی و نزولی به صورت موازی به یکدیگر در نمودار قیمت رسم می‌شوند. الگوی کانال نشان دهنده ادامه روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 3. الگوی معکوس کانال: در این الگو، دو خط روند صعودی و نزولی به صورت معکوس الگوی کانال در نمودار قیمت رسم می‌شوند. الگوی معکوس کانال نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت بالا یا پایین است.

 4. الگوی مثلث: در این الگو، قیمت به صورت یک مثلث در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. الگوی مثلث نشان دهنده ادامه روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

 5. الگوی روند پله‌ای: در این الگو، قیمت به صورت یک روند پله‌ای در نمودار قیمت نشان داده می‌شود. الگوی روند پله‌ای نشان دهنده ادامه روند قیمت در بازه‌های زمانی خاصی است.

این الگوها تنها برخی از الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و هر یک از آنها می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده شود. با استفاده از این الگوها، می‌توان روند قیمت ابزارهای مالی را ارزیابی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت آینده این ابزارها ارائه داد.

الگو‌های قیمتی برگشتی

در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

 • در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی برگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود.
 • به‌ واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

متداول‌ترین الگوهای برگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگوهای برگشتی یا الگوهای شکست، برای شناسایی نقاطی در نمودار قیمت استفاده می‌شوند که به احتمال زیاد نشان دهنده تغییر جهت روند قیمت هستند. در زیر به برخی از متداول‌ترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

 1. الگوی سر و شانه: در این الگو، قیمت به صورت سه قله در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که دو قله جانبی کمی کمتر از قله مرکزی هستند. الگوی سر و شانه نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت معکوس روند قبلی است.

 2. الگوی معکوس سر و شانه: در این الگو، قیمت به صورت سه لغزش در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که دو لغزش جانبی کمی بیشتر از لغزش مرکزی هستند. الگوی معکوس سر و شانه نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت معکوس روند قبلی است.

 3. الگوی معکوس دوشاخه: در این الگو، قیمت به صورت دو گزینه در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که قیمت پایینی بیشتر از قیمت بالایی است. الگوی معکوس دوشاخه نشان دهنده تغییر جهت قیمت به سمت معکوس روند قبلی است.

 4. الگوی مثلث معکوس: در این الگو، قیمت به صورت یک مثلث معکوس در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت به سمت معکوس روند قبلی است.

 5. الگوی شمع واپسگرا: در این الگو، قیمت به صورت یک شمع قرمز واپسگرا در نمودار قیمت نشان داده می‌شود که در ادامه حرکت قیمت به سمت معکوس روند قبلی است.

این الگوها تنها برخی از الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و هر یک از آنها می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده شود. با استفاده از این الگوها، می‌توان نقاط مهم در نمودار قیمت را شناسایی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره قیمت آینده ابزارهای مالی ارائه داد.

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

0دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهتان ثبت میشود.