# بمب سختی

بمب سختی اتریوم (Difficulty Bomb) چیست؟

شبکه اتریوم و همچنین ارز دیجیتال اتریوم اخیرا تحت تاثیر تیر پیکان یخچال های هارد فورک قرار گرفته که این تاثیرات برای به تعویق انداختن بمب سختی اتریوم بوده است. بمب سختی (Difficulty Bomb) اتریوم، به عنوان یک مکانیزم می تواند شبکه اثبات کار را

بمب-سختی-اتریوم-(difficulty-bomb)-چیست؟