# رائول پال

رائول پال این بخش رمزارزها را یک روند بزرگ بعدی نامید

رائول پال (Raoul Pal)، تحلیلگر و سرمایه گذار مشهور، می گوید که او در حال وارد شدن به سرمایه گذاری هایی است که از آن به عنوان “دیوانگی مطلق” یاد می کند، زیرا آن ها بخشی از روند بزرگ بعدی هستند. مدیر سابق گلدمن ساکس در یک پست وبلاگ

رائول-پال-این-بخش-رمزارزها-را-یک-روند-بزرگ-بعدی-نامید