# Hash

شناسه تراکنش (TxID) چیست؟

شناسه تراکنش (TxID) یک رشته یا عدد منحصر به فرد است که به هر تراکنش در یک شبکه بلاکچین اختصاص می‌یابد. شناسه تراکنش (TxID) به عنوان یک مشخصه یا امضای دیجیتالی برای تراکنش استفاده می‌شود و معمولاً به عنوان یک شناسه یکتا برای تراکنش در شبکه بلاکچین استفاده می‌شود.

شناسه-تراکنش-(txid)-چیست؟
هش چیست؟

هش (Hash) عبارتی با طول ثابت است که از تبدیل یک داده یا پیام با استفاده از یک الگوریتم به‌ دست می‌آید؛ هر عبارت هش ترکیبی از حروف و اعداد طبیعی است. این عبارت حاصل تبدیل داده‌ها (با هر حجمی) توسط یک تابع هش است؛

هش-چیست؟