# usd

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

روزهایی که اولین و احتمالا تنها چیزی که با شنیدن کلمه رمز ارز به ذهن مردم خطور می کند بیت کوین است، گذشته است. روزهایی که اکثر افراد سر خود را می خاراندند و حتی از خود نمی پرسیدند که ارز دیجیتال در دنیا چیست، گذشته است.

استیبل-کوین-(stablecoin)-چیست؟-