# کندل دوجی

کندل دوجی (Doji) چیست؟

کندل دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل استیک (candlestick) دارای قیمت آغازین یا باز شدن (open) و قیمت پایانی یا بسته شدن (close) تقریباً برابر باشد.کندل‌های دوجی شبیه یک صلیب یا علامت مثبت (+) ظاهر می‌شوند.

کندل-دوجی-(doji)-چیست؟